Dynasty tietopalvelu Haku RSS Punkalaitumen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://punkalaidun10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://punkalaidun10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.09.2023/Pykälä 27 

Jätevesitaksan korottaminen laiminlyöntien johdosta

 

Tekninen lautakunta 05.09.2023 § 27  

124/10.03.01.01/2023  

 

 

Hulevesiverkon alueella kiinteistönomistajia tulisi ohjata tarkistamaan viemärijärjestelmänsä ja tarvittaessa vesihuoltolaitoksen ohjeistamana korjaamaan virheelliset liitokset. Vuoden 2023 vuotovesien kunnostamissuunnitelma kohdistuu alueelle JK 377 (vuotovesiselvitys oheisena). Alueen jätevesien vuotovesiprosentti on pahimmillaan 99 %. Viikoilla 26 ja 27 suoritettujen tutkimusten, ja viemärikuvauksien mukaan usealta kiinteistöltä jätevesiviemäriin ajautuu perustusten kuivatusvesiä ja/ tai hulevesiä. Tämä osaltaan aiheuttaa rankkasateella jätevesien ohijuoksutuksen jokeen Sarkkilan pumppaamolla.

 

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos toimii Huittisten Puhdistamo Oy:n ympäristöluvan alaisuudessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on 22.11.2022 antanut kehotuksen lupamääräysten noudattamisesta ja pyytänyt selvityksen toimenpiteistä hule- ja vuotovesimäärän minimoimiseksi ja jätevesien ohijuoksutusten estämiseksi. Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos on antanut 10.3.2023 vastauksen selvityspyyntöön (esiselvitys oheisena). Vesihuoltolain, sekä liittymäsopimus ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot edellyttävät kiinteistöä erottelemaan jätevedet, sekä hulevedet ja perustusten kuivatusvedet laitoksen erillisiin jätevesi- ja hulevesiviemäreihin, mikäli ne palvelevat aluetta, jolla kiinteistö sijaitsee.

 

Punkalaitumen kunnan pitäisi ottaa käyttöön korotettu jätevesitaksa (vesihuoltolain 18 §). Mikäli vesihuoltolaitos vuotovesikorjauksien yhteydessä havaitsee kiinteistöltä jätevesiviemäriin ajautuvan perustusten kuivatusvesiä ja/ tai hulevesiä, eikä kiinteistönomistaja kehotuksesta huolimatta asiaa korjaa kohtuullisessa ajassa (6 kuukautta), jatkossa kiinteistöltä peritään 500% korotettu jätevesimaksu, kunnes kuntalainen on korjannut puutteen.

 

Valmistelija  Työpäällikkö

 

Lisätietoja  Työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 0406433456

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen jätevesitaksan korotuksen.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.