Dynasty tietopalvelu Haku RSS Punkalaitumen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://punkalaidun10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://punkalaidun10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.07.2022/Pykälä 8


 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Tekninen lautakunta 05.07.2022 § 8  

    

 

 

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

 
Kokouskutsu ja esityslista on 30.6.2022 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous lailisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.